Sue, ably assisted by husband Mark have been regulars at our Festival for a number of years and we are delighted they are able to join us once again in 2019.

Cogydd a Perchennog y bwyty arobryn Y Polyn gyda’i gwr Mark. Mae’r ddau yn wynebau selog yn ein Gŵyl a rydym yn hynod o falch eu croesawu unwaith eto.

Cardigan Bay Seafood Festival,

Quay Parade, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0BT