Coleg Ceredigion

This year we are delighted that Coleg Ceredigion will be joining in the fun! James Ward will be bringing a team of catering students to demonstrate their skills at the Festival. What a great experience for the next generation of chefs to work alongside some of the most experienced chefs Wales has to offer.

Eleni am y tro cyntaf erioed bydd hyfforddai Coleg Ceredigion yn rhannu’r ceginnau ar y cei gyda cogyddion gorau’r wlad. Am brofiad arbennig i tim cogyddion ifanc a brwd y coleg lleol dan arweiniad James Ward i ddangos eu sgiliau yn yr wyl.

Cardigan Bay Seafood Festival,

Quay Parade, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0BT